Liikenne

Ajoneuvon kuljettajalla on useita velvollisuuksia, joita säännellään erilaisilla normeilla. Huomioon tulee ottaa muun muassa vakuutukseen ja katsastukseen liittyvät seikat, tiekuljetustilanteet, pysäköintivirhemaksuihin liittyvät velvollisuudet, sekä velvollisuudet vaaratilanteissa. Myös muilla osallisilla, kuten matkustajilla voi olla velvollisuuksia esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja siksi on hyvä omata yleiskäsitys liikennettä koskevista laeista. Tästä osiosta löytyy kattavasti informaatiota liikenteeseen liittyen.

Miten auton hinaaminen tehdään laillisesti? ›

Auton hinaaminen on usein edessä silloin kun auto on rikkoutunut niin, ettei sitä pysty kuljettamaan sen omalla konevoimalla. Rikkoontunut ajoneuvo on ainakin lavetilla siirtämistä edullisempi vaihtoehto ajoneuvon siirtämiseksi korjauspaikalle. Auton hinaaminen köydellä tai tangolla Hinattaessa on käytettävä köyttä tai hinaustankoa. Köyden tai tangon on oltava vähintään kolme, mutta enintään kuusi metriä pitkä. Keskiosaan on kiinnitettävä Lue lisää ›

Milloin maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä? ›

Maastoajoneuvojen käyttö tiellä on lähtökohtaisesti kielletty. Maastossakin niiden käyttö on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä vain poikkeustilanteissa Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien ja sillan. Tien ylittäminen on siis mahdollista, kunhan maastoajoneuvon kuljettajalla on lupa ajaa maastossa molemmilla puolilla tietä. Sillan käyttö tulee lähinnä kysymykseen kun jää on heikkoa. Järven Lue lisää ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h — edellytykset ›

Linja-autolla saa ajaa 100km/h, jos se on hyväksytty 100km/h nopeuden ajoneuvoksi. Tämä edellyttää, mm. että autossa on lukkiutumattomat jarrut, ja valmistajan nopeudelle hyväksymät renkaat. teho- ja turvallisuusvaatimukset Laki edellyttää myös, että moottorin teho on vähintään 11kw jokaista kokonaismassan tuhatta kiloa kohti. Istuimissa on oltava pääntuet ja sellaiset istuimet, joiden edessä ei ole toista istuinta tms. Lue lisää ›

Rikesakot ja päiväsakot — mitä eroja sakoilla on? ›

Rikesakot ja päiväsakot ovat sakkoseuraamuksia, joita määrä esim. poliisi. Sakkoja voidaan jaotella myös esim. sakkolajeittain (esim. sakkomääräys ja sakkovaatimus). Tässä artikkelissa erotellaan rikesakko ja päiväsakko. Rikesakkoja määrätään lievimmistä teoista. Rikesakot ovat kiinteitä, eikä rikkeen tekijän tulot vaikuta sakon loppusummaan. Päiväsakkojärjestelmässä päiväsakon rahamäärä määräytyy sakotettavan nettotulojen ja elatusvelvollisten perusteella. Teon vakavuus määrittää päiväsakkojen kappalemäärän. Loppusumma saadaan Lue lisää ›

Metsästysaseen kuljettaminen ›

Metsästysaseen kuljettaminen on pitkälti sidoksissa henkilön oikeuteen metsästää kyseisellä alueella. Asetta ei ilman luvallista tarkoitusta tai metysästysoikeuden haltijan suostumusta saa kuljettaa muuten kuin lataamattomana suojuksessa, jos henkilöllä ei ole oikeuttaa metsästää alueella. Metsästysaseen kuljettaminen kulkuneuvoissa Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa asetta on kuljetettava lataamattomana ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Sama pätee metsästysaseen kuljettamiseen ilma-aluksessa ja veneessä moottorin Lue lisää ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen on säännelty maastoliikennelaissa. Moottorikelkkareitti on tieliikennelain alaista tiealuetta. Reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella. Moottorikelkkareitin siirtäminen Siirtämienen tarkoittaa, että reitti siirretään joiltakin osin sinne, missä se ei ennen ole kulkenut. Siirtämiseen lainsäädäntö suhtautuu kuten reitin perustamiseen. Kun reitti siirretään uuteen paikkaan, on siis ensin oltava reittisuunnitelma, jonka kunnan ympäristöviranomainen hyväksyy. Reitti siirtyy Lue lisää ›

Moottorikelkkareitin kunnossapito — kuka vastaa? ›

Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin merkitsemisemistä, liikennemerkkien asettamista, lanaamista ym. ylläpitotoimia. Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella. Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin pitäjän vastuulla Reittiä käyttöönotettaessa reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä Lue lisää ›

Moottorikelkkareitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella ›

Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti on syytä erottaa urista, jotka useimmiten ovat maastoa. Reitin perustamista edeltää reittisuunnitelma Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Reitissä suunnitellaan myös levähdys- ja huoltoalueet, sekä ne kiinteistöt, joiden kautta Lue lisää ›

Maastoliikenne edellyttää maanomistajan lupaa ›

Maastoliikenne edellyttää Suomessa yleensä maanomistajan lupaa. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Lupaa ei tarvita esim. viranomaistoiminnassa, poronhoitotöissä ja esim. sähkölinjatöissä. Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tapahtuu maastossa. Tieliikennelain alainen alue ei ole maastoa. Liikkumista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tieliikennelain alaisilla alueilla säänneellän tieliikennelaeissa kuten tieliikennlaissa, Lue lisää ›

Onnettomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkimuksen ›

Onnettomuustutkintakeskus tutkii kaikki onnettomuudet, jotka kuolleiden tai loukkantuneiden tai onnettomuuden laadun perusteella on pidettävä erityisen vakavana. Erityinen onnettomuuden vakavuus voi johtua myös merkittävistä vahingoista ympäristölle, omaisuudelle tai varallisuudelle. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavia onnettomuuksia ovat myös ilmailussa, meriliikenteessä ja rautatieliikenteessä tapahtuneet vakavat onnettomuudet. Onnettomuuden tutkinta on useimmissa tapauksissa rinnakkaista ja erillistä esitutkinnan kanssa. Turvallisuustutkintaa ei kuitenkaan tehdä oikeudellisen Lue lisää ›

Liikennevakuutus

Jokaisella liikenteessä käytettävällä liikennevälineellä tulee olla liikennevakuutus, jonka pohjalta vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet vahingot, vaikka vahingon aiheuttaja olisikin toiminut huolimattomasti. Aina ei ole selvää, mitkä tilanteet kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin esimerkiksi pysäköintitilanteissa, tai tilanteissa joissa kulkuneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kun henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai lakimieheen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Liikennesäännöt

Jotta liikenne sujuisi mutkattomasti, edellyttää se liikennesääntöjen olemassaoloa. Liikenteessä vallitsee usein luottamussäännökset mutta myös lakiin on kirjattu merkittävät liikennesäännöt.

2.

Tieliikennerikos

On olemassa useita rikkomuksia, joita voit tehdä liikenteessä joko huolimattomasti tai tahallisesti. Yleisimmät tieliikennerikokset ovat rattijuopumus, liikenne turvallisuuden vaarantaminen sekä ylinopeus.

3.

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä. Tarvitset aina maanomistajan luvan maastoliikennettä harjoittaessa.

4.

Parkkisakko

Pysäköintivirhemaksu voidaan antaa virheellisen pysäköinnin seurauksesta. Pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktio.