Perittävän jäämistö

Mikä on perittävän jäämistö? Perittävän kuoltua pesänselvityksen tehtävänä on vainajan omaisuuden laadun ja laajuuden selvittäminen. Perittävän omaisuus ei välttämättä ole sama kuin reaalisessa jaossa perillisille jaettava omaisuus. Perittävän omaisuus voi… Lue lisää »

Perinnönjättäjän surmaaja vailla perintöoikeutta

Voiko perinnönjättäjän surmaaja saada perinnön? Suoraan lain nojalla on vailla perintöoikeutta perittävän jälkeen se, joka on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikoksella. Jos kuoleman aiheuttava tahallinen rikos on kohdistunut perittävän perilliseen… Lue lisää »

Perinnöttömäksi tekeminen

Milloin perittävä voi määrätä perillisen perinnöttömäksi? Miten se tapahtuu? Perittävällä on mahdollisuus omin toimin tehdä perillinen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan… Lue lisää »

Perimysjärjestys: Kuka perii ja kenet?

Kuka perii ja kenet? Lakimääräinen perimysjärjestys rakentuu verisukulaisuuden osoittaman läheisyyden varaan. Lähinnä saavat perinnön rintaperilliset ja kukin lapsista saa yhtä suuren suhteellisen osan perinnöstä. Milloin joku lapsista on kuollut, tulevat… Lue lisää »

Perimysjärjestelmän periaatteet

Miten perimysjärjestelmä rakentuu? Suomen lakimääräinen perimysjärjestelmä rakentuu verisukulaisuuden osoittaman läheisyyden varaan. Suvun aseman heikkenemisen takia muutos on tosin kulkenut kohden perheperimystä ja vallitsevaksi on tullut roomalaisesta oikeudesta peräisin oleva parenteeliperiaate, jolle… Lue lisää »

Perimysprosessi

Mitä perimysprosessi käsitteenä tarkoittaa? Perimysprosessin voidaan katsoa alkavan jo perittävän elinaikana ja jatkuvan lopullisen perinnönjaon toimittamiseen asti. Perittävän elinaikaiset omaisuuden siirrot saattavat tulla myöhemmin perinnönjaossa huomioon otettaviksi. Annetut ennakkoperinnöt ja… Lue lisää »

Omaisuuden periminen

Kuka voi periä omaisuutta? Periä voi vain se, joka elää perittävän kuolinhetkellä. Kuitenkin periä voi sitä ennen siitetty ja sittemmin elävänä syntyvä lapsi. Perillisen muulle kelpoisuudelle ei aseteta rajoituksia. Periä… Lue lisää »