Kuolinpesän varojen jako

Kuolinpesän varojen jako tapahtuu perinnönjaon yhteydessä. Kuolinpesän varoja voidaan jakaa osakkaille myös osittaisesti siten, ettei kaikkia jaeta kerralla. Kuolinpesän osakkaat päättävät keskenään siitä, miten kuolinpesän varat jaetaan. Kuolinpesän varoihin kuuluu… Lue lisää »

Kuolinpesäosuuden ulosotto

Kuolinpesäosuuden ulosotto voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on… Lue lisää »

Rintaperillinen perinnöttämäksi

Miten tehdä rintaperillinen perinnöttämäksi? Testamentti on asiakirja, jossa ilmoitetaan määräys ja peruste, joilla tehdään rintaperillinen perinnöttömäksi. Lain nojalla rintaperilliselle kuuluu lakiosa kuolleen vanhempansa perinnöstä. Lähtökohtaisesti  rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voida tehokkaasti… Lue lisää »

Perinnön lakiosa

Perinnön lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisellä olisi oikeus 1/3 -osaan perinnöstä, mutta perinnönjättäjä on tehnyt testamentin ja sillä määrännyt omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillisellä kuitenkin oikeus lakiosaan 1/6.… Lue lisää »

Perinnön ulosmittaus

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta.… Lue lisää »

Ulosotto kuolinpesässä

Ulosotto kuolinpesässä voidaan toteuttaa samoin, kuin muu velallisen tulo ulosmitattaisiin. Perintö on siis velallisen ulosmitattavaa tuloa. Ulosotto kuolinpesässä Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa… Lue lisää »

Tilanpidonjatkaja

Kenellä perillisistä on ensisijainen oikeus jatkaa tilanpitoa? Tilanpidonjatkaja, joka asuu maatilalla vakinaisesti ja osallistuu sen viljelyyn, on etuoikeutettu jatkaja muihin nähden. Ensijaisesti oikeutettu tilanpidonjatkaja Henkilöä, joka täyttää sekä yleiset jäämistöoikeudelliset edellytykset… Lue lisää »

Pesänjakajana toimiminen

Kuka voi toimia pesänjakajana? Käräjäoikeus määrää hakemuksesta sopivan ja tehtävään suostuneen henkilön pesänjakajana toimittamaan perinnönjakoa tiettyyn kuolinpesään. Pesänjakajia voi olla useita, jos pesän laatu ja laajuus sitä vaatii. Käytäntö on,… Lue lisää »

Pesänjakajan palkkio

Kuka vastaa pesänjakajan palkkiosta? Pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Pesänjakajan palkkiosta vastaavat kuolinpesän osakkaat… Lue lisää »

Kuka voi hakea pesänjäkajaa?

Kenellä on oikeus hakea pesänjakajaa? Pesänjakajaa voi hakea kukin kuolinpesän osakas toisista osakkaista riippumatta. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen. Oikeus hakea pesänjakaa on myös sillä, jolle kuolinpesän osakas on… Lue lisää »