Perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta

Mikä on perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta? Toimitettu perinnönjako ei ole edellytys perintöverotuksen toimittamiselle. Eri asia on, vaikuttaako toimitettu perinnönjako toimitettavaan perintöverotukseen tai joudutaanko toimitettua perintöverotusta muuttamaan myöhemmin toimitettavan perinnönjaon perusteella.… Lue lisää »

Perinnönjakokirja perintöverotuksessa

Mikä on perinnönjakokirjan rooli perintöverotuksessa? Perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan perusteella, ja lisäksi jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on toimitettu. Perinnönjaon ei tarvitse olla vielä lainvoimainen, kun laillinen jakokirja asetetaan… Lue lisää »

Valittaminen perinnönjaosta, osakkaan moiteoikeus

Voiko perinnönjakoon tyytymätön myöhemmin valittaa? Osakkaalla on oikeus moittia sopimusjakona tehtyä perinnönjakoa muodollisella perusteella kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta. Moiteoikeutta ei sopimusjaossa ole sisällöllisellä perusteella, mikä ilmentää yleistä oikeusperiaatetta sopimusten… Lue lisää »

Vajaavaltainen perinnönjaossa

Mitä jos joku on perinnönjaossa vajaavaltainen? Jos osakas on vajaavaltainen tai jos edunvalvoja muutoin edustaa häntä perinnönjaossa, on ilman pesänjakajaa toimitettavalle sopimusjaolle saatava alaikäisen tai muun vajaavaltaisen puolesta maistraatin lupa.… Lue lisää »

Perinnönjaon keskeiset ainesosat

Mitkä ovat perinnönjaon keskeiset ainesosat ja mitä niillä tarkoitetaan? Perinnönjaolla on vakiintunut sisältö. Perinnönjako on tapahtuma tai prosessi, jossa perinnönjättäjän jäämistö jaetaan perinnönjättäjän oikeudenomistajien kesken. Perinnönjaon keskeiset ainesosat ovat siis… Lue lisää »

Maatilan myynti perinnönjaon jälkeen

Mitä jos maatilan perinyt tilanpidonjatkaja ei myöhemmin viljelekään, vaan myy maatilan? Maatilan jaossa saanut perillinen on velvollinen viljelemään maatilaa itse säännöllisesti työhön osallistuen. Jos tilanpidonjatkaja luovuttaa maatilan tai olennaisen osan… Lue lisää »

Maatilan erottaminen jäämistöstä

Miten maatilan jako jäämistöstä voidaan toteuttaa? Jos kuolinpesään kuuluu elinkelpoinen maatila, eivätkä osakkaat pääse sopimukseen sen jakamisesta, tarjoaa perintökaari määräyksiä tarkoituksenmukaisen jaon aikaansaamiseksi. Säännöksiä on pesänjakajan toimesta suoritettavassa perinnönjaossa noudatettava,… Lue lisää »

Maatila perinnönjaosta, korvausta muille perillisille?

Joutuuko maatilan perinnönjaossa saava maksamaan korvausta muille perillisille? Jos osakkaat eivät sovi soveliaalle tilanpidonjatkajalle annettavan maatilan arvosta muuta, on maatilan arvona pidettävä maatilan verotusarvosta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla johdettua laskelmallista… Lue lisää »

Maatila perinnönjaossa

Kuka perillisistä on ensisijaisesti oikeutettu saamaan maatilan itselleen? Jos useampi perillinen perinnönjaossa vaatii elinkelpoista tilaa itselleen, on etusija annettava sille, jolla on parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Jos jollakulla kilpailijoista… Lue lisää »