Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Mikäli henkilö kuljettaa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, raitiovaunua, junaa, alusta tai ilma-alusta ilman ajo-oikeutta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa, katsotaan hänen syyllistyvän kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta… Lue lisää »

Junaliikennejuopumus

Mikäli henkilö kuljettaa junaa tai toimii muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä… Lue lisää »

Ilmaliikennejuopumus

Mikäli henkilö ohjaa ilma-alusta tai toimii sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että… Lue lisää »

Matkustuskielto: Matkustuskiellon voimassaolo

Kuinka pitkään matkustuskielto on voimassa? Matkustuskielto on voimassa rikosoikeudenkäyntiin asti, jollei sitä ole määrätty päättymään aikaisemmin tai sitä aikaisemmin erikseen kumota. Jos rikosasian pääkäsittely perutaan tai lykätään, tuomioistuimen on samalla… Lue lisää »

Matkustuskielto: Matkustuskiellon kumoaminen

Voiko matkustuskielto kumoutua? Jos matkustuskiellon edellytykset lakkaavat, se on heti kumottava. Epäilyt matkustuskieltoon määrätyn syyllisyydestä rikokseen saattavat hälvetä siten, ettei epäillyn syyllisyys ole enää todennäköinen. Rikossyyte on nostettava 60 päivän… Lue lisää »

Väliaikainen ajokielto

Millä perusteella poliisi voi asettaa väliaikaisen ajokiellon? Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään… Lue lisää »

Ehdollinen ajokielto

Voiko ajokielto olla ehdollinen? Ajokielto voidaan määrätä myös ehdollisena, jollei yleinen etu muuta vaadi ja jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön. Ehdollinen ajokielto ei kuitenkaan tule kysymykseen, jos… Lue lisää »

Ajokiellon määrääminen poliisin toimesta

Milloin poliisi voi määrätä ajokiellon? Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon, jos hän ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa ole toimittanut vaadittua lääkärintodistusta… Lue lisää »