Ajokiellon määrääminen

Kuka määrää ajokiellon? Voiko juttu mennä käräjille? Ajokiellon määrää joko poliisi tai tuomioistuin. Tuomioistuimen eli ensi vaiheessa käräjäoikeuden määräämää ajokieltoa edeltää lähes poikkeuksetta poliisimiehen asettama väliaikainen ajokielto. Poliisi voi määrätä… Lue lisää »

Tekninen kuuntelu, katselu ja seuranta

Pelottaako sinua poliisin suorittama tekninen tarkkailu? Poliisin suorittamassa teknisessä tarkkailussa saatat tietämättäsi joutua teknisin apuvälinein suoritettavan kuuntelun, katselun tai seurannan alaiseksi. Tekniseen kuunteluun epäillyn vakinaisen asunnon ulkopuolella voi poliisi saada… Lue lisää »

Poliisin suorittama salakatselu

Voiko poliisi kuvata minua salaa, kun olen suihkussa? Poliisilla on oikeus sijoittaa katselulaite katselun kohteena oleviin tiloihin. Laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi poliisi voi salaa mennä mainittuihin tiloihin. Teknistä katselua… Lue lisää »

Pakkokeinon käytön lopettaminen

Saanko jossakin vaiheessa tietää, onko minua poliisin toimesta tarkkailtu? Pakkokeinon käyttö tulee heti lopettaa, kun sen tarkoitus on saavutettu tai luvan tai päätöksen voimassaolo on päättynyt. Kun epäillyn rikoksen esitutkinta… Lue lisää »

Paikantarkastus; kotietsintää lievempi toimenpide

Paikantarkastus vai kotietsintä? Paikantarkastus saadaan suorittaa lähes paikassa kuin paikassa, vaikkei sinne yleisöllä olekaan vapaata pääsyä. Paikantarkastus voidaan tehdä sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä, myös etsittävän… Lue lisää »

Matkapuhelin tarkkailun kohteena

Voiko matkapuhelimen käyttö paljastaa rikoksesi? Esitutkintaa suorittavalle poliisille voidaan antaa tietoja niistä matkapuhelimista, joista on rikoksen oletettuna tapahtuma-aikana kirjautunut tieto rikoksen oletetun tekopaikan tai muun, rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellisen paikan… Lue lisää »

Oven murtaminen kotietsinnässä

Saako kotietsinnässä murtaa ovia? Kotietsinnässä ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa enempää kuin on välttämätöntä. Huone tai säilytyspaikka saadaan avata voimakeinoja käyttäen vain tarpeen niin vaatiessa. Huvin vuoksi ei paikkoja… Lue lisää »

Kotietsintälupa

Tarvitaanko kotietsintään lupa? Kotietsinnän suorittaminen edellyttää yleensä vähintään komisario-tasoisen poliisivirkamiehen päätöstä. Puhutaan kotietsintäluvasta. Jos kotietsinnän suorittaminen ei siedä viivytystä, päätöstä ei välttämättä edellytetä. Kotietsintälupa on esitettävä kotietsinnän kohteen haltijalle. Jos… Lue lisää »

Kotietsinnän todistaja

Saako naapuri tai rikoksen uhri tulla katsomaan, kun asuntooni tehdään kotietsintä? Kotietsinnässä tulee mahdollisuuksien mukaan olla paikalla kotietsinnän suorittavan poliisin kutsuma todistaja. Todistaja on yleensä toinen poliisi. Poliisin apuna voi… Lue lisää »