Kotietsinnän edellytykset ja kohde

Onko asunnossasi suoritettu kotietsintä? Miksi poliisi tekee sen? Asuntosi saattaa joutua kotietsinnän kohteeksi, jos sinua epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta. Kotietsinnän kohteena voi olla kokonainen… Lue lisää »

Henkilö kotietsinnän kohteena

Etsitäänkö kotietsinnässä myös henkilöitä? Kotietsintä saadaan toimittaa myös kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan taikka sinne rikosasiassa haastettavan vastaajan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan tavoittamiseksi. Kotietsintä henkilön tavoittamiseksi voidaan suorittaa myös… Lue lisää »

Ruumiintarkastus

Suorittaako ruumiintarkastuksen naislääkäri vai miespoliisi Henkilöön kohdistuvasta tutkimuksesta ei saa aiheutua tutkittavalle sanottavaa haittaa. Perusteellinen henkilöön kohdistuva etsintä on toimitettava sitä varten varatussa huoneessa. Jos tarkastuksen tai kasastuksen suorittaa muu… Lue lisää »

Henkilötarkastuksen edellytykset

Voiko muu kuin rikoksesta epäilty joutua henkilöntarkastuksen kohteeksi? Henkilöntarkastus saadaan tehdä henkilölle, jota epäillään rikoksesta, josta voi enimmillään seurata vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Henkilöntarkastuksen tavoitteena on takavarikoitavan taikka väliaikaiseen hukkaamiskieltoon… Lue lisää »

Henkilökatsastuksen edellytykset

Mitkä ovat henkilönkatsastuksen edellytykset? Henkilönkatsastus on astetta kovempi pakkokeino kuin henkilöntarkastus. Siinä tutkinta kohdistetaan rikoksesta epäillyn ruumiiseen eikä vain vaatteisiin. Henkilönkatsastuksen suorittaminen edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on… Lue lisää »

DNA-näytteen antaminen syyttömänä

Onko minun pakko antaa DNA-näyte, jos olen syytön? Sinut voidaan velvoittaa DNA-tutkimuksiin, vaikka et olisikaan syyllinen. Näin on silloin, kun tutkinnan alla on rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään… Lue lisää »

Oikeudenkäynti: Oikeudenkäynnin julkisuus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia? Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia. Kenellä tahansa on silloin oikeus mennä seuraamaan käsittelyn kulkua. Toisinaan oikeudenkäynti saatetaan pitää ns. suljetuin ovin. Tällöin käsiteltävän oikeusjutun on katsottu sisältävän niin… Lue lisää »