Lomautuksesta on oikeus saada lomautustodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus lomauttamisesta. Työntekijän on itse pyydettävä todistusta. Todistus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun lomautettu hakee työttömyyspäivärahaa. Lomautustodistuksesta on käytävä ilmi a) lomautuksen syy b) lomautuksen… Lue lisää »

Lomautuksesta on annettava ennakkoselvitys

Kun lomautustarve iskee alle 20 työntekijän yritykseen, työnantajalla on ennakkoselvitysvelvollisuus. Kun työnantaja saa tietoonsa lomautusten tarpeen, hänen on viipymättä esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys tulevista lomautuksista. Selvitys voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.… Lue lisää »

Lomautuksen päättyminen, töihin palaaminen

Lomautus päättyy, kun työnantaja ilmoittaa töiden jatkumisesta ja työntekijä palaa takaisin töihin. Kun lomautus on määräaikainen, lomautus päättyy määräajan päättyessä. Tämän jälkeen työt jatkuvat normaalisti. Osapuolet voivat myös sopia keskenään,… Lue lisää »

Lomautuksen päättyminen, työnantajan irtisanominen

Työnantaja voi päättää työsopimuksen myös lomautuksen aikana. Yleensä työnantaja-aloitteeseen irtisanomiseen on syynä se, että työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijöitään taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla kesken lomautuksen. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tekemä arvio työn… Lue lisää »

Lomautuksen perusteet

Lain mukaan työntekijä voidaan lomauttaa kahdella perusteella: Ensinnäkin työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä, jos hänellä olisi taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työntekijöitä. Kun esimerkiksi yrityksessä on käyty YT-neuvottelut, niiden seurauksena voidaan päätyä… Lue lisää »

Laiton lomautus

Lomauttamisen on liityttävä työn vähentymiseen. Työ voi olla vähentynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä pysyvästi. Työ tai työn tarjoamisedellytykset ovat voineet vähentyä myös tilapäisesti eli maksimissaan 90 päivän ajaksi. Jos lomautusta… Lue lisää »

Lomautuksesta on annettava lomautusilmoitus

Kun työnantaja on tehnyt päätöksen lomautuksista, työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tätä ilmoitusta kutsutaan lomautusilmoitukseksi. TES:lla voidaan kuitenkin sopia pidemmästä tai lyhyemmästä ilmoitusajasta. Esimerkiksi… Lue lisää »