Työsuhde: Sähköpostiviestit työpaikalla

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä? Työnantaja omistaa työvälineet ja laitteet ja hänellä on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus määrätä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. Työnantajan oikeuksia rajoittavat työntekijän perusoikeudet, luottamuksellisien viestien suoja sekä… Lue lisää »

Työsuhde: Kameravalvonta työpaikalla

Saako työnantaja käyttää kameravalvontaa työpaikalla? Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöidensä ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojelemiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on sallittua… Lue lisää »

Työsuhde: Irtisanomisaika

Millainen on irtisanomisaika työsuhdetta päätettäessä? Kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajasta voidaan lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa sopia. Laissa on pakottavasti säädetty, että irtisanomisaikaa ei… Lue lisää »

Työsuhde: Huumetestit työpaikalla

Onko työnantajalla oikeus selvittää työntekijän huumeiden käyttöä? Työnantaja saa käsitellä työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja vain, jos ne sisältyvät tämän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Em.todistuksella tarkoitetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon… Lue lisää »

Työsopimuslaki: Työsuhde käsitteenä

Milloin on kysymyksessä työsuhde? Työsopimuslaki soveltuu, jos työsuhteen tuntomerkit täyttyvät. Lakia sovelletaan sellaiseen sopimukseen, jonka perusteella työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai… Lue lisää »

Työsopimuksen koeaika

Työsopimuksen koeaika on tarkoitettu sen selvittämiseksi, soveltuuko työntekijä työhön. Koeaika on max. 6 kk pitkä ja sen aikana työsopimuksen voi purkaa helpommin. Työsopimuksen koeaika Työsopimuksesi ehtoihin voi kuulua koeaika. Koeajan tarkoitus on… Lue lisää »

Työntekijä: Työntekijän siirto mahdollista?

Voinko tulla siirretyksi toisen työnantajan käyttöön? Työnantaja ei voi pakottaa sinua siirtymään toisen työnantajan käyttöön. Voit toki suostua siirtotyöntekijäksi. Jos suostut siirtoon, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoasi sekä… Lue lisää »

Työntekijä: Työntekijän oikeus ottaa avustaja

Saako työntekijä ottaa avustajan työhönsä? Saat työnantajan suostumuksella ottaa itsellesi avustajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Avustajaksi otettua henkilöä pidetään myös työsuhteisena suostumuksen antaneeseen työnantajaan, vaikka erillistä palkanmaksua ei olisikaan sovittu.

Työnantaja: Työnantajan oikeus asettaa edustaja itselleen

Saako työnantaja asettaa itselleen sijaisen? Työnantajalla on oikeus asettaa toinen henkilö edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä. Työnantaja on kuitenkin vastuussa siitä vahingosta, jonka työnantajan sijainen virheellään tai laiminlyönnillään työntekijälle aiheuttaa.

Lomautus sopimuksen perusteella

Työnantaja ja työntekijä voivat työsuhteen kestäessä sopia keskenään, että työntekijä lomautetaan määräajaksi. Tällainen sopimus on tehtävä työnantajan aloitteesta. Työntekijä ei voi tehdä aloitetta lomauttamiseksi. Jos työntekijä haluaa keskeyttää työt ja… Lue lisää »