Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen voi tapahtua tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai henkilöstä johtuvilla perusteilla. Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen henkilöstä johtuvilla perusteilla Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole… Lue lisää »

Mikä on lomautus?

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy kuitenkin voimassa. Työntekijä on siis tavallaan pakkolomalla kyseistä työpaikasta. Hän ei saa palkkaa tuolta ajalta. Työsuhde säilyy voimassa,… Lue lisää »

Lomautus, lomautuksen kesto

Lomautus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. Lomautuksen on oltava kuitenkin aina väliaikainen ratkaisu. Jos työ vähentyy pysyvästi, oikea menettely vähentää henkilöstä on irtisanominen. Jos lomautus on määräaikaista, työntekijälle on… Lue lisää »

Lomautus, 200 päivän sääntö

Kun työntekijä irtisanoo itsensä kesken lomautuksen ilman irtisanomisaikaa, hänellä ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Poikkeuksena edellä mainitusta on “200 päivän sääntö”. Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, työntekijällä… Lue lisää »

Lomautus, henkilökuntaedut

Työnantaja voi järjestää henkilökunnalleen henkilökuntaetuja. Ne eivät ole työntekijän palkkaa, mikäli ne ovat tavanomaisia ja kohtuullisia. Toisin sanoen ne ovat arvoltaan vähäisiä. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit sekä… Lue lisää »

Millä perusteella lomautettavat valitaan?

Lomautusjärjestys Lomautusjärjestyksestä ei ole säädöksiä laeissa. Sen sijaan useissa työehtosopimuksissa on sovittu siitä, missä järjestyksessä työntekijöitä lomautetaan. Työehtosopimuksissa määritellään ne työntekijätyypit, jotka voidaan lomauttaa viimeisinä. Viimeiseksi määritellään lomautettaviksi yleensä yrityksen… Lue lisää »

Saako työntekijä ottaa uutta työtä lomautuksen aikana?

Työsopimuslaissa on säädetty kilpailevan toiminnan kielto työntekijälle. Sen mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa itse sellaista elinkeinotoimintaa, josta voi aiheutua vahinkoa hänen ensisijaiselle työnantajalleen. Lomautustilanteessa työntekijällä… Lue lisää »

Voiko määräaikaista työntekijää lomauttaa?

Määräaikaista työntekijää ei saa lomauttaa. Tästä säännöstä ei voi poiketa edes TES:lla. Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin lomauttaa määräaikaisen työntekijän, jos: ”a) työntekijä toimii sijaisena eli hän tekee työtä vakituisen työntekijän… Lue lisää »