Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu on laissa määritelty. Julkisyhteisö on luonnollisten tai oikeushenkilöiden muodostama yhteisö, joka on perustettu lainsäädäntötoimin. Toiminnasta säädetään yleensä lailla ja asetuksilla. Oikeudellisella vastuulla voidaan tarkoittaa vastuuta virheistä ja vääristä… Lue lisää »

Julkisen palvelun toteuttaminen on valtion vastuulla

Julkisen palvelun toteuttaminen tapahtuu pääosin julkisin varoin eli verorahoilla. Perustuslain mukaiseesti viimekätinen budjettivalta verovarojen käytöstä on eduskunnalla. Valtion keskushallintoon voi kuulua perustuslain mukaan valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita… Lue lisää »

Julkisoikeudellisen laitoksen itsenäisyys

Julkisoikeudellisen laitoksen itsenäisyys määritellään yleensä laissa tehtävien ja toimivallan muodossa. Julkisoikeudellinen laitos (myös julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhteisö) on luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostama lainsäädäntötoimin perustettu yhteisö. Luonnollisia ihmisiä ovat elävät… Lue lisää »

Ulkoiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Ulkoiset oikeussuojakeinot ovat päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia keinoja muuttaa annettu ratkaisu. Varsinaiset muutoksenhakukeinot – ulkoiset oikeussuojakeinot Hallintoasiassa tällaisia ovat varsinaiset muutoksenhakukeinot; Hallintovalitus on muutoksenhakukeino, jonka voi tehdä lopullisesta päätöksestä. Jos… Lue lisää »

Hyvä hallinto ja sen sisältö

Hyvä hallinto tarkoittaa niitä vaatimuksia mitä julkisen hallinnon on noudatettava.  Hallinnon päätöksentekoa koskevan lainsäädännön tavoitteena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon… Lue lisää »

Hyvinvointivaltio

Hyvinvointivaltio, toiselta nimeltään sosiaalivaltio on valtio, jossa keskusvallalla on keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Hyvinvointivaltio -nimitys tulee lienee siitä, että kaikille kansalaisille taataan hyvinvointipalvelut riippumatta siitä pystyvätkö, haluavatko… Lue lisää »

Suomi on Euroopan unionin jäsen

Euroopan Unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama unioni joka on perustettu vuonna 1957. Euroopan unioni nimi on otettu käyttöön vasta Maastrichtin sopimuksen yhteydessä vuonna 1993. Hiili- ja teräsyhteisö käynnisti prosessin,… Lue lisää »

Henkilöllisyyden varmistaminen

Henkilöllisyyden varmistaminen on tarpeen monissa tilanteissa, joissa kansalaiseen henkilönä kohdistetaan velvoitteita, etuja tai sanktioita. Usein tunnistaminen voidaan tehdä vain dokumenteista, eikä niistäkään täysin varmasti. Tunnistamisasiakirjoja ovat mm. passi, henkilökortti ja… Lue lisää »

Harkintavalta julkisessa päätöksenteossa

Harkintavalta on se ”liikkumavara”, joka viranomaisella, oli se sitten virkamies tai viranhaltija on käytössään päätöksiä tehdessään. Viranomaisella tarkoitetaan tässä siis virkakunnassa olevien luonnollisten henkilöiden (ihmisten) päätöksentekoa. Virasto tai laitos tekee… Lue lisää »