Sopimuksen pätevyys: Oikeustoimikelpoisuus

Oikeustoimikelpoisuuden merkitys sopimuksen pätevyydelle Vajaavaltaisilta puuttuu oikeustoimikelpoisuus. Niinpä vajaavaltaisen solmima sopimus ei ole pätevä. Vajaavaltaisia ovat lain mukaan alle 18-vuotiaat sekä henkilöt, jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Voi myös olla niin,… Lue lisää »

Alaikäisen oikeudet tehdä oikeustoimia

Alaikäisen oikeudet oikeustoimiin Alaikäisen oikeudet vaihtelevat oikeustoimikohtaisesti. Mistä kaikesta alaikäinen voi itse päättää? Alle 18 -vuotiaalla ei ole täyttä oikeustoimikelpoisuutta, vaan rajoitetut oikeudet. Voiko alaikäinen tehdä isoja ostoksia? Voiko alaikäinen määrätä omasta… Lue lisää »

Sopimuksen tulkinta: Epäselvyyssääntö

Mikä on epäselvyyssääntö? Epäselvyyssääntö on oikeuskäytännössä käytetty sopimuksen tulkinnan apuväline, joka soveltuu erityisesti toisen osapuolen laatimien vakiosopimusten tulkintaan. Epäselvyyssäännön mukaisesti epäselvää/tulkinnanvaraista sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Tausta-ajatuksena on, että se joka… Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen: Oikea-aikainen vastaus

Milloin vastaus on oikea-aikainen? Jos tarjouksen antaja on tarjouksessaan asettanut määräajan vastauksen antamiselle, on tilanne selkeä. Jos taasen mitään määräaikaa ei ole asetettu, riippuu vastauksen oikea-aikaisuus tarjouksen antamisen muodosta. Suullisesti… Lue lisää »

Tarjous: Tarjouksen peruutus

Voiko tarjouksen peruuttaa? Voiko esimerkiksi myynti- tai ostotarjouksen tehnyt peruuttaa tarjouksensa? Suomen lainsäädännössä peruuttamisoikeus on suhteellisen suppea. Vastaus on selvästi kielteinen ainakin silloin, kun ostaja/myyjä on jo antanut tarjoukseen hyväksyvän… Lue lisää »

Tarjous: Tarjouksen sitovuus

Kauanko tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseen? Tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseensa tarjouksessa sanotun määräajan. Sitovuus voi lakata jo ennen sitä, jos tarjoukseen tulee hylkäävä vastaus. Ellei määräaikaa ole asetettu, tarjous… Lue lisää »

Sopimuksen synty

Sopimuksen synty tarkoittaa sitä hetkeä sopimuksentekoprosessissa, jolloin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan. Kysymys on merkityksellinen esim. sen kannalta missä vaiheessa neuvotteluja sopimuksista voi vielä vetäytyä. Sopimuksen syntyminen on usein prosessi ja… Lue lisää »

Pätevä sopimus: Sopimuksen muotovaatimukset

Milloin tiettyjen muotovaatimusten täyttyminen on edellytys pätevälle sopimukselle? Kiinteistön kauppa edellyttää laissa säädettyjen määrämuotojen täyttämistä tullakseen päteväksi. Muotovaatimukset kiinteistönkaupassa johtuvat siihen liittyvien tavallista suurempien julkisten ja yksityisten intressien olemassaolosta. Maakaaren… Lue lisää »