Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoituksen tulkinta

Miten sopimuksen tarkoitus huomioidaan tulkinnassa? Kun sopimus on tulkittavana tuomioistuimessa, lähtökohtana on se, että pyritään vahvistamaan sopimukselle sopimusosapuolten tarkoitusta vastaava sisältö. Ongelmana on tällöin, ettei yhteistä tarkoitusta monestikaan voida yksiselitteisesti… Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen: Tarjous-vastaus –mekanismi

Sopimuksen syntyminen tarjous-vastaus – mekanismin kautta? Oikeustoimilaissa säädetyllä tarjous-vastaus – mekanismilla on merkitystä esimerkiksi silloin kun osapuolten välillä vallitsee epäselvyyttä siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksen sovittelu

Mitä sopimuksen sovittelu on? Jos on kohtuutonta pitää oikeustoimi sellaisenaan voimassa, saatetaan sitä tuomioistuimessa sovitella sovittelupykälien mukaisesti. Sovitteluinstituution taustalla voidaan nähdä olevan oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että osapuoli käyttää hyväkseen… Lue lisää »

Sopimuksen pätemättömyys: Sopimuksen päättymisajankohdan häiriö

Mitä sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa? Sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa sitä, että sopimuksen päättämisajankohtana on ollut käsillä joku häiriö. Käytännössä sopimuksen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimusta voida panna tuomioistuimessa täytäntöön. Pätemättömyyden aiheuttavia pätemättömyysperusteita… Lue lisää »

Franchising toiminta

Franchise -sopimus Franchising on kahden itsenäisen yrityksen sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa yritys siirtää sovittua maksua vastaan toiselle yritykselle oikeuden käyttää tiettyä kehittämäänsä tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia sopimuksin mää¬riteltyjen ohjeiden mukaisesti,… Lue lisää »