Potilasvahinko: Korvaus

Onko sinulle sattunut korvaukseen oikeuttava potilasvahinko? Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoa on vahinkoa aiheuttavasti voinut antaa esim. lääkäri, hammaslääkäri,… Lue lisää »

Vakiosopimus: Vakiosopimuksen erityisongelmat

Mikä on vakiosopimus ja mitä erityisongelmia siihen liittyy? Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen… Lue lisää »

Vakioehto: Liityntä-ongelma sopimuksessa

Tulevatko vakioehdot aina sopimuksen osaksi? Osapuolten välisellä sopimuksella ja vakioehdoilla täytyy olla riittävän vahva liityntä, jotta vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi. Tällaista nk. liityntä-ongelmaa ei ole silloin, kun vakioehdot ovat fyysisesti… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuusta sopiminen

Kannattaako tuotevastuista sopia? Tuotevastuuriskejä pyritään usein rajoittamaan vastuuta koskevin etukäteissopimuksin. Esimerkiksi tuotteen maahantuoja saattaa olla halukas järjestelemään tuotevastuukysymyksiä sekä tuotteen valmistajan että sen loppukäyttäjien suhteen. Maahantuojan etujen mukaista on sopimuksin… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuun sisältö

Mikä on tuotevastuun sisältö? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä tällainen tuotevastuu on tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista.… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuu USA:ssa

Yhdysvaltalaisessa tuotevastuussa on piirteitä sekä sopimusvastuun että deliktivastuun yhtäaikaisesta esiintymisestä. Siellä vahingonkärsinyt voi tuotevastuu kysymyksessä vedota joko ”warranty”, ”negligence”, tai ”strict liability in tort” –kanteeseen. ”Warranty” –vastuu on sopimusvastuuta, ”negligence”… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevahingosta aiheutuva vahingonkorvausvastuu

Kenellä on tuotevastuu? Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Yleensä sillä tarkoitetaan tuotteiden valmistukseen, maahantuontiin, jakeluun tai myyntiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuta heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Suomalaisen tuotevastuun… Lue lisää »

Sopimusriskit: Internet ja sopimusoikeus

Asettuuko internet sopimusoikeuteen? On selvää, ettei lainsäädäntö ole kyennyt riittävästi vastaamaan erilaisten internet-ratkaisujen luomiin oikeudellisen toimintakulttuurin rakenteellisiin muutoksiin. Monessa suhteessa on menty hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta toisaalta laaditaan taas säännöksiä,… Lue lisää »

Aiesopimus: Aiesopimuksen sitovuus

Onko aiesopimus sitova? Mikä on aiesopimuksen merkitys? Suomen sopimusoikeudessa letter of intent eli aiesopimus ei perusta suoraa sopimussidonnaisuutta, eikä velvollisuutta sopimuksen solmimiseen tulevaisuudessa. Se on vain neuvotteluosapuolten lausuma, jolla saavutettu… Lue lisää »