Vahingonkorvaus: Pysyvä vika ja haitta

Onko sinulla korvaukseen oikeuttava pysyvä vika ja haitta? Vahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta voi tulla korvattavaksi pysyvän vian ja haitan korvauksella. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa vamman laatu, vahingoittuneen ikä ja joskus… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Kosmeettinen haitta

Korvataanko kosmeettinen haitta? Pysyvä ulkonäöllinen haitta voidaan korvata kosmeettisen haitan korvauksella. Korvausta määriteltäessä otetaan huomioidaan arven laajuus, muoto, väri, sijainti ja näkyvyys. Korvauksen määrään vaikuttaa myös vahingonkärsineen ikä.

Vahingonkorvaus: Kipu ja särky

Millainen kipu ja särky voi tulla vahinkona korvattavaksi? Vahingonkorvauslain mukaan korvattava kipu ja särky tarkoittaa vahingosta aiheutuvaa akuuttista kipua ja särkyä. Jos kiputila jatkuu ja muuttuu krooniseksi, pysyvä kipu huomioidaan… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Henkinen kärsimys

Korvataanko muunkin kuin surmateon aiheuttama henkinen kärsimys? Vahingonkorvauslain mukaan korvausta voi saada myös sellaisesta henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutettu vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistuneella rikoksella. Harkittavaksi voi tulla korvaus myös… Lue lisää »

Työntekijä ja virkamies: Korvausvastuu

Onko työntekijällä ja virkamiehellä vastuu tekemisistään? Työelämässä sattuu ja tapahtuu. Joskus työntekijä tai virkamies virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa työtä tehdessään. Tämänkaltaisesta vahingosta hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan… Lue lisää »

Nuori, muu vajaavaltainen: Korvausvastuu

Mikä on nuoren tai muun vajaavaltaisen korvausvastuu ja välttääkö juoppo vastuun? Vahingonkorvausvastuu ei kysy ikää. Pienikin lapsi on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Lasten ja nuorten kohdalla vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin helpommin… Lue lisää »

Julkisyhteisö: Korvausvastuu

Onko julkisyhteisöllä korvausvastuuta? Mikäli vahinko on aiheutunut julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, niin julkisyhteisö rinnastetaan työnantajaan. Siten sitä koskevat samat… Lue lisää »

Sopimusvahinko: Korvaus

Pitävätkö sopimuksesi? Oletko saanut korvausta sopimusvahingoista? Sopimukseen perustuva korvausvastuu on oma juttunsa, josta ei vahingonkorvauslain kaltaista yleislakia ole olemassa. Vahingonkorvauslaki ei nimittäin koske sopimuksiin perustuvia vahingonkorvauksia. Varallisuusoikeudellisia sopimuksia koskee lakia… Lue lisää »

Potilasvahinko: Potilasvahinkolautakunta

Mikä on potilasvahinkolautakunnan rooli? Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa suositus potilasvahinkoasian ratkaisemiseksi, jos korvauksenhakija, Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava sitä pyytää. Potilasvahinkojen korvaushakemukset on… Lue lisää »