Työntekijä ja virkamies: Korvausvastuu

Onko työntekijällä ja virkamiehellä vastuu tekemisistään? Työelämässä sattuu ja tapahtuu. Joskus työntekijä tai virkamies virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa työtä tehdessään. Tämänkaltaisesta vahingosta hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan… Lue lisää »

Nuori, muu vajaavaltainen: Korvausvastuu

Mikä on nuoren tai muun vajaavaltaisen korvausvastuu ja välttääkö juoppo vastuun? Vahingonkorvausvastuu ei kysy ikää. Pienikin lapsi on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Lasten ja nuorten kohdalla vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin helpommin… Lue lisää »

Julkisyhteisö: Korvausvastuu

Onko julkisyhteisöllä korvausvastuuta? Mikäli vahinko on aiheutunut julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, niin julkisyhteisö rinnastetaan työnantajaan. Siten sitä koskevat samat… Lue lisää »

Sopimusvahinko: Korvaus

Pitävätkö sopimuksesi? Oletko saanut korvausta sopimusvahingoista? Sopimukseen perustuva korvausvastuu on oma juttunsa, josta ei vahingonkorvauslain kaltaista yleislakia ole olemassa. Vahingonkorvauslaki ei nimittäin koske sopimuksiin perustuvia vahingonkorvauksia. Varallisuusoikeudellisia sopimuksia koskee lakia… Lue lisää »

Potilasvahinko: Potilasvahinkolautakunta

Mikä on potilasvahinkolautakunnan rooli? Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa suositus potilasvahinkoasian ratkaisemiseksi, jos korvauksenhakija, Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava sitä pyytää. Potilasvahinkojen korvaushakemukset on… Lue lisää »

Potilasvahinko: Korvaus

Onko sinulle sattunut korvaukseen oikeuttava potilasvahinko? Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoa on vahinkoa aiheuttavasti voinut antaa esim. lääkäri, hammaslääkäri,… Lue lisää »