Vahinko: Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko

Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko? Vahingonkorvaus kaikista? Vahingonkorvauslain mukainen vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Henkilö- ja esinevahinkoon liittymätön taloudellinen vahinko voi tulla korvattavaksi, jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä… Lue lisää »

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta

Kenellä on ankara vastuu? Vahingonaiheuttajalla on ankara vastuu. Tällöin ei edellytetä huolimattomuutta tai tahallisuutta vahingon aiheuttamisesta, sillä ankara vastuu on erityistilanne ja lainsäädännön nojalla kohdistettu tiettyihin toimijoihin. Edellämainitun nojalla, ankaran… Lue lisää »

Sotilasvamman korvaaminen kuuluu valtiolle

Sotilasvamman korvaaminen kuuluu yleensä valtiolle. Korvausta haetaan valtiokonttorilta. Sotilasvamma voidaan korvata, kun palveluksesta aiheutuu ruumiinvamma tai sairaus asevelvolliselle, puolustuslaitoksen työssä olevalle työvelvolliselle tai muulle puolustuslaitoksen palveluksessa olevalle tai tehtävään otetulle. Korvausta… Lue lisää »

Vahingonkorvauslaki: Milloin se soveltuu?

Soveltuuko vahingonkorvauslaki? Vahingon korvaamiseen sopimussuhteen ulkopuolella sovelletaan Suomessa vahingonkorvauslakia. Se on vahingonkorvausoikeudellinen yleislaki, jota sovelletaan, ellei muualla laissa ole toisin säädetty. Vahingonkorvauslain säännökset muodostavat ilman sopimusta tapahtuneiden vahinkojen perusteella suoritettavia… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Pysyvä vika ja haitta

Onko sinulla korvaukseen oikeuttava pysyvä vika ja haitta? Vahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta voi tulla korvattavaksi pysyvän vian ja haitan korvauksella. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa vamman laatu, vahingoittuneen ikä ja joskus… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Kosmeettinen haitta

Korvataanko kosmeettinen haitta? Pysyvä ulkonäöllinen haitta voidaan korvata kosmeettisen haitan korvauksella. Korvausta määriteltäessä otetaan huomioidaan arven laajuus, muoto, väri, sijainti ja näkyvyys. Korvauksen määrään vaikuttaa myös vahingonkärsineen ikä.

Vahingonkorvaus: Kipu ja särky

Millainen kipu ja särky voi tulla vahinkona korvattavaksi? Vahingonkorvauslain mukaan korvattava kipu ja särky tarkoittaa vahingosta aiheutuvaa akuuttista kipua ja särkyä. Jos kiputila jatkuu ja muuttuu krooniseksi, pysyvä kipu huomioidaan… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Henkinen kärsimys

Korvataanko muunkin kuin surmateon aiheuttama henkinen kärsimys? Vahingonkorvauslain mukaan korvausta voi saada myös sellaisesta henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutettu vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistuneella rikoksella. Harkittavaksi voi tulla korvaus myös… Lue lisää »