Avioliiton solmiminen ulkomailla ja naimisiin ulkomaalaisen kanssa

Avioliittolain mukaan suomalainen avioliitto voidaan solmia myös ulkomailla, sillä joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisten uskonnollisten yhdyskuntien papeilla on opetusministeriön myöntämä oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisäksi suomalaisen on mahdollista mennä naimisiin ulkomaalaisen kanssa… Lue lisää »

Avioliiton solmiminen

Avioliiton solmiminen tapahtuu joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan siitä, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton solmittuaan puolisoille syntyy avio-oikeus… Lue lisää »

Avioliiton esteet

Avioliittoon mentäessä kirkon tai Digi- ja väestötietoviraston on tutkittava mahdolliset avioliiton esteet. Puolisoiden on itse pyydettävä esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Artikkelissa käsitellään erilaisia esteitä, jotka voivat vaikuttaa avioliiton solmimisen mahdollisuuksiin.… Lue lisää »

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan aina avioliittoon menoa. Tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö tehdään Digi- ja väestötietovirastolle… Lue lisää »

Avioero vireille hakemuksella

Avioeron vireille pano Avioeroa koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai jonka voi tehdä toinen puoliso yksin. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi puolisoiden… Lue lisää »

Avioero: Yhteiselämän lopettaminen ja asuminen

Avioeron yhteydessä voidaan tuomioistuimen ratkaistavaksi saattaa yhteiselämän lopettaminen ja se, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin. Tähän saattaa olla tarvetta, jos puolisot ovat riitaisia eivätkä tule toimeen keskenään.… Lue lisää »

Varallisuus avioerossa ja aviovarallisuussuhde

Miten avioero vaikuttaa puolisoiden varallisuusasemaan? Vaikka avioliitto lainvoimaisesti on purkautunut, ei puolisoiden aviovarallisuussuhde pääty ennenkuin omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu on toimitettu ja se on lainvoimainen. Omaisuuden osituksessa toteutetaan puolison… Lue lisää »

Avioeron harkinta-aika ja asumusero

Milloin voi saada avioeron ilman harkinta-aikaa? Puolisot voidaan tuomita välittömästi avioeroon ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, jos he ovat keskeytyksettä asuneet erillään vähintään viimeiset kaksi vuotta ennen avioeron hakemista. Erillään asuminen… Lue lisää »

Avioeroprosessi

Miten avioeroasian käsittely käräjäoikeudessa etenee? Puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen. Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Harkinta-aika… Lue lisää »

Avioeron harkinta-ajan päättyminen

Mitä avioero harkinta-ajan jälkeen käytännössä tarkoittaa? Kun avioeroa ensimmäisen kerran käsitellään tuomioistuimessa, asian käsittely lykätään toistaiseksi. Tämän jälkeen tuomioistuimen on tuomittava puolisot avioeroon, kun kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut umpeen… Lue lisää »