Vahinko: Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko

Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko? Vahingonkorvaus kaikista? Vahingonkorvauslain mukainen vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Henkilö- ja esinevahinkoon liittymätön taloudellinen vahinko voi tulla korvattavaksi, jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä… Lue lisää »

Valtuutus: Asemavaltuutus

Mikä on asemavaltuutus? Asemavaltuutus on nimensä mukaan henkilön asemasta seuraava kelpoisuus toimia toisen lukuun. Valtuutuksen olemassaoloa määrittää lainsäädäntö ja yleinen tapa. Esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajalla on valtuudet toimia yrityksen lukuun ja… Lue lisää »

Valtuutus: Valtuutuksen tekeminen ja peruuttaminen

Miten valtuutus voidaan tehdä ja peruuttaa? Valtuutus voidaan tehdä yksinkertaisimmillaan pelkästään valtuuttajan valtuutetulle tekemällä tiedonannolla. Tällainen valtuutus on peruutettu, kun valtuuttajan tiedonanto siitä, ettei valtuutus ole enää voimassa, on saapunut… Lue lisää »

Sitomaton vakioehto: Yllättävät ja ankarat ehdot

Ehto voi olla sitomaton, jos se katsotaan yllättäväksi ja ankaraksi? Yllättävien ja ankarien ehtojen sitomattomuuden periaatteella pyritään suojaamaan vastapuolen normaaliodotusta. Se asettaa kyseisten ehtojen sitovuudelle lisäedellytyksen vakioehtojen laatijan tiedonantovelvollisuuden muodossa.… Lue lisää »

Vakioehto: Yksilöllinen ehto ennen vakioehtoa

Yksilöllinen ehto ohittaa vakioehdon Sopimusta solmittaessa saatetaan sopia suullisesti tai kirjallisesti jotain, joka on ristiriidassa jonkin vakioehdon kanssa. Tällaisessa tilanteessa on etusija yksilöllisesti sovitulla ehdolla. Ristiriita tapauksessa yksilöllinen ehto siis… Lue lisää »

Tuotevastuu: Tuotevastuuvakuutus

Onko onko yritykselläsi tuotevastuuvakuutus? Yritysten tuotevastuuriskien hallinnassa keskeistä on vakuuttaminen tuotevastuun kohdentumisen varalle. Näin varmistetaan vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada hyvitystä ja estetään liian raskaan korvausvastuun aktualisoitumista vastuusubjektille. Lisäksi vakuutusmaksut saadaan… Lue lisää »

Tuotevastuuriskit: Tuotevastuuriskien hallinta

Miten tuotevastuuriskejä voi hallita? Kun elinkeinonharjoittaja epäilee, että hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet saattavat aiheuttaa toisille vahinkoa, niin hänen tulisi olla hyvin kiinnostunut tuotevastuuriskinsä suunnittelusta ja hallinnasta. Tuotevastuuriskien hallinta voidaan… Lue lisää »