Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Terroristiryhmän toimintaa voi edistää monella tapaa. Rikokseen voi syyllistyä henkilö, joka toimii tietyllä tavalla edistääkseen terroristiryhmän rikollista toimintaa, taikka muuten tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä toimintaa. Terrorismiryhmän toiminnan… Lue lisää »

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen koskee terroristiryhmän perustamista, organisointia sekä muuta terrorismirikoksen tekemiseen tähtäävää värväämistä. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö toimii edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä,… Lue lisää »

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun syyllistyy henkilö, joka tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen tai terroristisessa tarkoituksessa tehtävän radiologista asetta koskevan rikoksen rikoksen: sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen… Lue lisää »

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Mikäli henkilö terroristisessa tarkoituksessa tekee rikoksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, katsotaan hänen tekevän terrorismirikoksen. Tunnusmerkistö edellyttää ensinnäkin, että teko on tehty… Lue lisää »

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia sekä näiden valmistelua. Rikokseen syyllistyy henkilö, joka toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten… Lue lisää »

Varomaton käsittely

Varomattomaan käsittelyyn syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta lain tai lain nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka muuten varomattomalla tavalla käyttää, käsittelee tai säilyttää ampuma-asetta, tulta tai räjähdettä, terveydelle tai ympäristölle… Lue lisää »

Vaaranmerkintärikkomus

Vaaramerkintärikkomukseen syyllistyy toimija, joka suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista, rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää taikka vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta, tai ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta,… Lue lisää »

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee,… Lue lisää »

Terveysrikos

Sekä Suomessa että Euroopan Unionissa on annettu hyvin laajalti lainsäädäntöä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Terveysrikoksessa on kyse tällaisen lainsäädännön rikkomisesta. Terveysrikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka… Lue lisää »