Salassapitorikos

Mikäli henkilö laissa tai asetuksessa säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, taikka käyttää… Lue lisää »

Suojauksen purkujärjestelmärikos

Eräiden suojauksen purkujärjestelmien tai sen osan oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistaminen, maahantuonti, kaupanpito, vuokraus, levittäminen, myynninedistäminen, asentaminen ja huolto on lain mukaan kielletty. Tällaisia järjestelmiä ovat sellaiset suojauksen purkujärjestelmät, joiden ensisijaisena… Lue lisää »