Lievä ja törkeä palvelusrikos

Palvelurikoksen voidaan laissa mainituilla perusteilla katsoa olevan myös lievä tai törkeä. Arvioinnin lähtökohtana on palvelusrikoksen tunnusmerkistö. Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka: rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai… Lue lisää »