Lääkerikos

Lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä ja valvonnan toteuttamisesta säädetään tarkemmin lääkelaissa, EU:n säädösten nojalla annetuissa asetuksissa, sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä tai yleisen tai yksittäistapausta koskevissa määräyksissä. Lääkerikokseen syyllistyy henkilö, joka tällaisen… Lue lisää »

Lievä ja törkeä dopingrikos

Tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä dopingrikos voidaan tuomita myös lievänä ja törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on dopingrikoksen tuunnusmerkistö. Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, tuo tai yrittää tuoda… Lue lisää »

Dopingrikos

Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta, tai myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta. Dopingrikoksesta… Lue lisää »