Vesiliikennejuopumus

Mikäli henkilö ohjailee alusta tai toimii aluksessa sen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 1,0 promillea tai… Lue lisää »

Uusi sakkomenettely

Uusi sakkomenettely siirsi valtaa lopullisesta rangaistuksesta esitutkintaviranomaisille. Uuden sakkomenettelyn mukaiset sakkomääräys ja rikesakkomääräys ovat lopullisia seuraamuksia. Mitä asioita sakkomenettelyssä voidaan käsitellä? Sakkomenettelyssä voidaan ottaa tapaus, jos teosta on säädetty ankarin… Lue lisää »

Pelastustoimen laiminlyönti

Onko pelastustoimen laiminlyönti rikos? Liikennepaosta on erotettava yleinen auttamistoimen laiminlyönti, joka auttamisvelvollisuus perustuu tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin auttaa kanssaliikkujia. Jos joku on liikenneonnettomuuden johdosta joutunut sellaiseen tilaan, että hänet on välttämätöntä… Lue lisää »

Ajokielto oikeudessa

Kuinka pitkä ajokielto tulee, jos joudun teostani käräjille? Jos tekijä jätetään teostaan rangaistukseen tuomitsematta, voidaan hänet vapauttaa myös ajokiellon osalta. Muutoksenhaut ajokieltoon pyritään hovioikeuksissa käsittelemään nopeutetusti, mutta käytännössä käräjäoikeuden määräämä… Lue lisää »

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Mikäli henkilö kuljettaa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, raitiovaunua, junaa, alusta tai ilma-alusta ilman ajo-oikeutta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa, katsotaan hänen syyllistyvän kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta… Lue lisää »

Junaliikennejuopumus

Mikäli henkilö kuljettaa junaa tai toimii muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä… Lue lisää »

Ilmaliikennejuopumus

Mikäli henkilö ohjaa ilma-alusta tai toimii sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että… Lue lisää »

Väliaikainen ajokielto

Millä perusteella poliisi voi asettaa väliaikaisen ajokiellon? Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään… Lue lisää »