Julkinen kehottaminen rikokseen

Mikäli toimija joko joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa, tai muuten yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee toisia rikoksen tekemiseen niin, että tämä teko aiheuttaa vaaran siitä,… Lue lisää »

Vangin laiton vapauttaminen

Mikäli henkilö laittomasti vapauttaa vangin, pidätetyn tai kiinniotetun taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätyn henkilön vankilasta tai muusta säilytyspaikasta tai häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan virkamiehen tai sotilaan huostasta tai auttaa häntä… Lue lisää »

Vangin karkaaminen

Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätty henkilö karkaa tai yrittää karata rangaistuslaitoksesta tai muusta säilöstä taikka häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan henkilön huostasta, katsotaan… Lue lisää »

Sakkovilppi

Sakkovilpillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon. Sakkovilpistä tuomitaan sakkoa tai… Lue lisää »

Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan

Mikäli henkilö jättää noudattamatta rajavartiomiehen tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka, kieltäytyy antamasta rajavartiomiehelle vaadittavia henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja kansalaisuutta sekä paikkaa,… Lue lisää »

Niskoittelu poliisia vastaan

Mikäli henkilö jättää noudattamatta poliisimiehen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka kieltäytyy antamasta poliisimiehelle vaadittuja henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen… Lue lisää »

Lahjuksen antaminen kansanedustajalle

Mikäli henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa kansanedustajalle hänelle itselleen tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun oikeudettoman edun, jotta tämä kansanedustaja kyseisen edun vuoksi menettelisi edustajantoimessaan tietyllä tavalla jonkin eduskunnassa käsiteltävänä… Lue lisää »

Haitanteko virkamiehelle

Mikäli väkivaltaa tai sen uhkaa ei käytetä, mutta henkilö oikeudettomasti estää tai yrittää estää edellä tarkoitetun virkatoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä, katsotaan teko haitanteoksi virkamiehelle. Haitanteosta virkamiehelle tuomitaan myös se,… Lue lisää »

Tuottamuksellinen perätön lausuma

Kyseessä on tuottamuksellinen perätön lausuma, mikäli henkilö ollessaan todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa, taikka ollessaan totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä, antaa huolimattomuudesta väärän tiedon asiassa tai… Lue lisää »