Sotakarkuruus

Mikäli sotilas sota-aikana karkaa vihollisen puolelle tai ilman pakottavaa syytä antautuu viholliselle, katsotaan hänen syyllistyvän sotakarkuruuteen. Sotakarkuruussäännös on ensisijainen maanpetokseen nähden. Henkilö tuomitaan kuitenkin sotakarkuruuden sijaan törkeästä maanpetoksesta, mikäli hän… Lue lisää »

Taisteluvelvollisuuden rikkominen

Taisteluvelvollisuuden rikkomiseen syyllistyy sotilas, joka sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen. Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta… Lue lisää »

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen

Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä,… Lue lisää »

Luvaton poliittinen toiminta

Luvattomaan poliittiseen toimintaan voi syyllistyä puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva henkilö, sotilastehtävään määrätty määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimien virkamiehenä toimiva henkilö, puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettava oppilas tai rajavartiolaitoksen sotilastehtävässä palveleva henkilö. Edellä mainittu henkilö syyllistyy… Lue lisää »

Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen

Esimiesaseman väärinkäyttäminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiesaseman väärinkäyttämisen tunnusmerkistö. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei… Lue lisää »

Esimiesaseman väärinkäyttäminen

Esimiesaseman väärinkäyttäminen kuuluu sotarikoksiin, ja sillä tarkoitetaan sotilastoimintaan liittyvää esimiesasemaa. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika

Laissa on määritelty, mitä sotarikosten yhteydessä tarkoitetaan sotilaalla ja sota-ajalla. Sota-aikana sotilasta koskevia säännöksiä sovelletaan myös tiettyjen muiden laissa määriteltyjen henkilöiden osalta. sotilas Sotilaalla tarkoitetaan: puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä… Lue lisää »

Niskoittelu ja yhteinen niskoittelu

Mikäli sotilas kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, katsotaan hänen syyllistyvän niskoitteluun.… Lue lisää »

Haitanteko esimiehelle

Haitanteko esimiehelle on esimiehen väkivaltaista vastustamista lievempi teko, jolla pyritään estämään tai vaikeuttamaan kohteen palvelustoimen suorittamista. Kyseiseen rikokseen syyllistyy sotilas, joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa, oikeudettomasti estää tai yrittää… Lue lisää »

Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen

Esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy sotilas tekemällä väkivaltaa tai uhkaamalla tehdä väkivaltaa esimiehelle, sotilaalle tai muulle. Esimiehen väkivaltainen vastustaminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistö. Kyseessä… Lue lisää »