Esimiehen väkivaltainen vastustaminen

Kyseessä on esimiehen väkivaltainen vastustaminen, jos sotilas joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antaman käskyn täyttämistä, taikka mainituin… Lue lisää »

Karkaaminen sotilasrikoksena

Karkaaminen on sotilasrikos, jossa sotilaan luvaton poissaolo jatkuu pitkään ja aiheuttaa olennaista haittaa palvelukselle. Luvattomasta poissaolosta on kyse, kun sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava,… Lue lisää »

Luvaton poissaolo

Mikäli sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poissaoloon. Luvattomaan poissaoloon syyllistyminen edellyttää teon tahallisuutta. Kyseessä ei… Lue lisää »

Tuottamuksellinen vartiorikos

Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta… Lue lisää »

Lievä ja törkeä vartiorikos

Vartiorikos voidaan laissa määritellyin edellytyksin tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on vartiorikoksen tunnusmerkistö. Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas,… Lue lisää »

Vartiorikos

Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka poistuu luvattomasti vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään, tai muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä. Vartiorikoksesta… Lue lisää »

Tuottamuksellinen palvelusrikos

Palvelusrikos sekä lievä ja törkeä palvelusrikos ovat tahallisia rikoksia. Tämä tarkoittaa, että tekijä syyllistyy sellaiseen rikokseen vain silloin, kun hän on toiminut tahallaan. Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta,… Lue lisää »

Lievä ja törkeä palvelusrikos

Palvelurikoksen voidaan laissa mainituilla perusteilla katsoa olevan myös lievä tai törkeä. Arvioinnin lähtökohtana on palvelusrikoksen tunnusmerkistö. Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka: rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai… Lue lisää »

Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen voidaan tuomita myös lievänä. Arvioinnin perustana on laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistö. Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy… Lue lisää »

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen. Rikokseen syyllistyminen… Lue lisää »